Monday, 12 November 2007

थोडे हसा

दिवाळी मजेत गेली असेलच हो ना?

अजुन थोड हसुन बघा तुम्हाला माझा हा मायबोली च्या दिवाळी अंकात आलेला विनोदी लेख( beurocracy बरी कशी?) वाचुन थोडे जरी हसु आले तरी तो लेख लिहिल्याचे समाधान मला मिळेल .धन्यवाद.

http://www.maayboli.com/node/618