Friday, 15 January 2010

सुन्या सुन्या रस्त्यावर

सुन्या सुन्या रस्त्यावर ...
शांततेची ओंजळ....
रीती झाली...!